Saturday, July 19, 2014

എങ്കിലും...

അടുക്കും തോറും പിരിഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ട്
വഴികൾ, ബന്ധങ്ങളുടെ വിഴുപ്പുനാറുന്ന
തെരുവിൽ നിന്നും ഉയിർത്തു വരുന്നുണ്ട്
ദൈവഭയമില്ലാത്ത രാവുകൾ,
വിസ്മ്രിതിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ മുക്കി
കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടും
മരണപ്പെടാത്ത ചിലതൊക്കെ
തലനീട്ടുന്നുണ്ട്..
എങ്കിലും,
കടലിടുക്കുകളിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോഴും
ആകാശത്തെ ചുംബിക്കുന്നുണ്ടെന്റെ
പായ്ക്കപ്പൽ..!
മഷിതൂവി പടർന്ന എഴുത്തുകളിലൂടെ
വിരലുനീട്ടി കുതിക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു ഏകാകിയുടെ ആത്മാവ്..!!
ഇടറുന്നെങ്കിലും ചുവടുവെക്കുന്നുണ്ട്
തെരുവിലൊരു നഗ്നസഞ്ചാരി..!!!

No comments: