Wednesday, July 16, 2014

നമുക്കിടയിൽ.....

നിന്റെകണ്ണിനും എനിക്കുമിടയിൽ
ഒരു കണ്ണാടി.
ഞാൻ കാണുന്നതൊക്കെ
നീ വൈകി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാകാം....
പ്രതീക്ഷയുടെ പാലപ്പൂക്കൾ
 കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും
നീ അവിശ്വസിച്ചതും അതുകൊണ്ടാകാം...!
കടൽ നാവുകൾ നീട്ടി
 വഴികളിൽഒളിഞ്ഞിരുന്ന
അവിശ്വാസത്തിന്റെ മലകളിൽ
വിശ്വാസത്തിന്റെ
പാറകൾ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.....!!

ഒരേചിന്തയുടെ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളായി
രൂപപ്പെടുമ്പോഴും
അദ്രിശ്യമായതെന്തോ നമ്മെ
വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്....!!!!

വിശ്വാസങ്ങളും അവിശ്വാസങ്ങളും
സ്വപ്നങ്ങളും യാധാർത്യങ്ങളും
പരസ്പരം പകുത്തെടുക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ
നീയും ഞാനും മാത്രമാണു സത്യം.